Thermoflor Bright Buildings

To www.thermoflor.com

Prosjekter Norge

Oversikt over prosjekter

Logistikksenter

Fritzøe Planteskole er en mellomstasjon for eksportører, blomsterleverandører og det norske markedet. Til distribusjonssenteret i Larvik valgte de et fleksibelt opplegg. Det er mulig å skjerme av de ulike lokalene, slik at hver logistikkbedrift har et eget sted i bygningen. Kjølecellene og de tre kontoretasjene ligger sentralt, og bearbeidingsrommene er bygd rundt disse. Isolering har også stått sentralt, slik at energitapet er minimalt. Kjetil Titlestad ved Fritzøe Planteskole: "Med dette multifunksjonelle senteret imøtekommer vi alle slags ønsker som våre leietakere har."

Fritzøe leverer blant annet til hagesenterkjeden Plantasjen. Thermoflor har også bygd filialene denne kjeden har i bl.a. Kongsberg, Bærum, Stjørdal, Asker og Skedsmo. Før det leverte Thermoflor et prosjekt tilsvarende det for Fritzøe for Svinningen AS i Asker, som hadde mange løsninger for fleksibel plassutnyttelse og energisparing. Denne ekspertisen, sammen med de gode erfaringene hos Plantasjen, gjorde at Thermoflor spilte en viktig rolle i utformingen av Fritzøes senter for grøntlogistikk.

 

Share!