Thermoflor Bright Buildings

To www.thermoflor.com

Prosjekter Norge

Oversikt over prosjekter

Glasskonstruksjon

Igjen et eksempel på hvordan vi anvender vår multifunksjonelle byggemåte: i Larvik har vi bygd vårtførste utstillingslokale for båter. Dette er et regionalt senter for lystbåter; flere leverandører har etablert seg her. Den norske importøren av bl.a. Mercury motorer ønsket å presentere sine modeller profesjonelt. Båtene blir presentert  som om de ligger i havna, med gangbroer og en brygge, med en transparent og tiltalende bygning over. Utsiden gjengir en maritim sfære med en skalamodell av et fyrtårn på bygningens høyeste punkt.

Flere glasskonstruksjoner bygget av Thermoflor er Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, Venco Campus Eersel, Fluor Hoofddorp (Nederland).

Thermoflor har nylig introdusert et nytt merke for aktiviteter utenfor den grønne sektoren:  Bright Buildings, som står for bygging av transparente, fleksible bygninger som lett kan tilpasses værforholdene.

Disse moderne glass-strukturene, med skyvevegger og tak som kan åpnes, gir unike muligheter. www.brightbuildings.eu

Share!